unspecified-14
Att vara bostadsrättshavare innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Nedan kan du se ett par saker att tänka på ifall detta är första gången du blir bostadsrättshavare. 

1. Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt, även kallad insatslägenhet, är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening, en typ av kooperativ, äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten, utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten.

2. Föreningens medlemmar

Samtidigt som du köper en bostadsrätt ansöker du även om att bli medlem i föreningen. Du och dina grannar äger och förvaltar föreningens bostäder och gemensamma anläggningar.

3. Medbestämmande

Bostadsrättsföreningens medlemmar bestämmer över sina bostäder genom den styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. Du som bostadsrättshavaren kan lämna förslag och delta vid den årliga stämman och kan på så sätt påverka föreningens verksamhet och ekonomi.

4. Ekonomi

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats samt en årsavgift som ska täcka din bostadsandel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

5. Ansvar

Bostadsrättshavaren ansvarar för själva bostaden. Föreningen ansvarar för övriga delar av fastigheten, som t ex trappor, fasader, vind, källare och gårdar. Föreningen ansvarar också för ledningar, som el, värme, vatten och avlopp, samt ventilation. Du som är bostadsrättshavare ansvarar för allt som rör underhåll och reparationer av bostaden och du har friheten att göra förändringar i bostaden.