På åkrarna mellan Arlöv och Åkarp växer Burlövs nya stadsdel fram, inramad av södra stambanan och de stora motorvägarna. Kvarteren runt 1700-talslängorna vid Kronetorps gård började byggas förra året, inflyttning i de första lägenheterna sker i sommar. Området omfattar 100 hektar mark, som utöver 7300 bostäder ska rymma lokaler för kontor, handel och andra verksamheter när det är fullt utbyggt 2050.