vindkraft

HÅLLBARHET

Den gröna staden

Målet för Kronetorp Park är att skapa en stadsdel med parker och modern energiteknik som skapar hållbara och långsiktiga lösningar. Vi kommer att använda energi från sol och vatten samt erbjuda bilpool till alla våra hyresgäster.

Just nu bygger vi det första kvarteret i BRF Allén som kommer att utgöra en del av den framtida stadsdelen – Kronetorpstaden. I princip kommer området att vara självförsörjande när det gäller uppvärmning och varmvattenproduktion. Med solfångare på taken används solens strålar där energin lagras i stora ackumulatortankar. Vattentankarna kommer att värmas upp och kan sedan skjuta till värme när det behövs, nattetid och under årets mörkare månader. Husen i sig är robusta konstruktioner, Ulf Lyddby – VD för Kronetorp Park – jämför dem med hur många kyrkor är byggda. De tjocka väggarna lagrar energin, som gör det bland annat svalt på sommaren. Vi kan värma och kyla husen i samma system. Genom golvvärme i bostäderna så slipper man radiatorer vilket i sin tur gör det möjligt att ha stora fönster.

Vår höga miljöprofilen genomsyrar hela byggprojektet från energianvändning till avfallshantering. De sopor som produceras ska sorteras för återvinning och visionen är att restavfallet därmed blir till ett minimum. Med stora behållare under mark för de olika fraktionerna minskar tömningstrafiken, eftersom behållarna behöver hämtas mer sällan. Totalt räknar vi att de kommer göra en årsenergibesparing på 480 ton koldioxid på 350 lägenheter och ännu mer beroende på hur bra sopsorteringen blir i området.

Panorama Vellinge

Vårt nybyggda 9-våningshus i Vellinge har en hög miljöprofil som bland annat innebär att det enbart finns miljöklassade vitvaror i lägenheterna för hålla nere förbrukningen av hushållsel. Det är golvvärme i alla rummen i lägenheterna så att det alltid är jämnt uppvärmt. Både värmen och kylan tas från grundvattnet för att hålla nere energiförbrukningen. Huset har även solceller på taket och en självladdande hiss. Till huset är också en miljöbil knuten, som man kan hyra via en bilpool. Läs mer om Panorama Vellinge här.