Skärmavbild 2016-02-22 kl. 13.53.58

GÄLLANDE DETALJPLANER

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län

Kommunstyrelsen antog den 15 juni 2015 (§ 84) detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun. Länsstyrelsen beslöt den 2 juli 2015 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske. Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har beslutet vunnit laga kraft den 16 juli 2015.

Läs planbeskrivningen här.