vision

Vår vision om Kronetorp Kronetorp Park det goda livet – nära allt

Kronetorp Park har en vision – att skapa en heterogen stadsdel där dynamiken mellan den pulserande stadsmiljön och lugnet från naturen skapar en ideal atmosfär. Här planeras byggstart för 28000 kvm lägenheter hösten 2015 samt 15000 kvm radhus, skolor kontor, butiker med mera.

Den vackra allén med trädslag såsom lönn, hästkastanj och lind leder oss fram till den praktfulla herrgården som härstammar från slutet av 1700-talet. I herrgårdens vackra miljö planeras en rad olika servicefunktioner såsom restaurang, café, butiker, gym samt förskola. Syftet är att skapa ett område som har liv och rörelse, hög trivsel och är nära till allt.

Vi strävar efter att kunna erbjuda ett liv med boende, service, arbete och rekreation – allt på samma plats, byggt med eftertanke och med låg miljöpåverkan. För oss är hållbarheten och innovationen viktig och vi har för avsikt att göra Kronetorp Park till en stadsdel som gör minsta möjliga negativa miljöpåverkan genom att använda energi från sol och vatten.

Burlöv utvecklas i en positiv riktning just nu och år 2020 kommer en ny tågstation att stå klar och här kommer även Öresundstågen stanna. Idag stannar Pågatågen och skapar goda förbindelse mellan Lund och Malmö. Detta kommer att fläta samman Burlöv – som är en förlängning av Malmö – med resten av Öresundsregionen.

Den nya heterogena stadsdelen kommer att erbjuda lite av allt det goda. Det kommer att vara en plats där historia, kultur och modernitet kombineras, där natur och stadsmiljö möts och där hållbarhet och innovation underlättar vardagen. För oss är det viktigt att kunna skapa en stadsdel med personlighet och karaktär. ”Det goda livet nära allt” – det är Kronetorp Park!